Nefs

Nefs saflaşıp (hastalıklardan) şifa bularak bir aynaya dönüştüğünde, doğanın pası silinerek, alemin suretleri ona yansır. Bu yansımanın neticesinde nefs daha önce görmediklerini görmeye, bilinmeyenleri söylemeye başlar