Melanie Klein Ego Üzerine

 

Bebeğin ilk yarı yılında, sevilen içsel nesneyi koruma/tutma ihtiyacı vardır. Bu durum, saldırgan dürtüler tarafından tehlikeye atılır ve depresif kaygı ve suçluluk duygusu ortaya çıkar. Bu durumun, ego üzerinde olası iki yönlü etkisi vardır: üstesinden gelme, aşma yönünde tehdit ederler veya onarım ve yüceltmeye doğru teşvik ederler. Her durumda, egoya hem saldırı olmakta hem de ego içsel nesnelerle ilişkisi yoluyla zenginleşmekte.

 

Çocuk, iyi nesneleri tuttuğunu hissettiğinde, güven, inanç ve emniyet yaşar. Kötü nesneler barındırdığını hissederse, eziyet ve şüphe yaşar.

Çocuk, sevgi dürtülerini tatmin edici-iyi memeye yansıtır ve atfeder. Aynı şekilde yıkıcı dürtülerini de dışarı vurur ve bunları früstre edici-kötü memeye atfeder. Eşzamanlı olarak içe aktarım ile, iyi meme ve kötü meme çocuğun içinde kurulur. Sonuçta nesnenin resmi, dışsal ve içselleşmiş, fantezileri sayesinde çocuğun aklında çarpıtılır, bu, nesneye yönelik dürtülerinin yansıtılmasına bağlıdır. İyi meme – içsel ve dışsal- tüm yardım edici ve tatmin edici nesnelerin prototipi olur. Kötü meme de içsel ve dışsal tüm acı çektiren nesnlerin prototipi olur.

Çocuğun früstrasyon ve nefret yaşadığı durumlarda, nefret edilen meme, çocuğun kendi dürtülerine ait oral- yıkıcı özelliklerini edinir.