Bilinç

 

Fiziksel süreçler nasıl bu denli bir iç deneyim ve iç yaşantısına yol açar?

Bılınç varsa fenomenal içerik mevcuttur (birinci el fenomenal inançlar. Bireyin kendi deneyimleri ile ilgili inançları. Şu anda acı hissediyorum gibi).

Kendilik bilinci: burada bilincin öznesi ‘kendi’ ya da kendiliğin bir yönüdür.

Uyanıklık.

Socrates’a göre, muhakeme edebilme becerisi ruhtan gelir. Sadece psişe değil, adamın gerçek kendisi (self-nous), yani sezgisel içgörü, onun iyiyi kötüden ayırmasını ve iyiyi seçmesini sağlar. Yaşamın amacı bilgi (hikmet) yoluyla ruhun terakkisidir.

Plato’ya göre maddi beden ruh ile etkileşim halindedir. Bilginin edinilmesi sürecinde, beden duyular aracılığıyla ruhu etkiler. Ancak muhakeme eden ruh, dünyanın gerçek doğasının anlaşılmasını sağlar. Ruh bilincin ve muhakemenin kaynağıdır ve irade sayesinde bedeni yönlendirir. Beden de duyular yoluyla ruhun bilinci üzerinde izlenim yaratır.

Eccles’e göre bilincn nedensel 2 rolü vardır. İlk olarak ‘özbilinçli (self-conscious) akıl, duyu organlarından, neokorteksin nöral modüllerine gelen bilgiyi entegre eder. Böylelikle bütünsel (unified) bir bilinç ırmağı oluşturur. İkinci olarak öz bilinçli akıl, iradi hareketle motor tepkileri kontrol eden uygun nöronları tetikler-ateşler (excites). Bu plato ve descartes’ın teorisine benzer: özgür irade sayesinde akıl bedeni etkiler. Beden de akla duyusal bilgiler sağlar, akıl da bunları algısal deneyimlere entegre eder.