Kalp

Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur

“Kişi, arkadaşının ahlakı üzerinedir. Senin kendisi için gördüğün faziletin benzerini sende görmeyen kimsenin arkadaşlığında hayır yoktur”

 

Rivayete göre Davud Peygamber, oğlu Süleyman (as)’a

“Aklın yeri nerededir?” Diye sorduğunda, o:

“Onun yeri kalptir. Çünkü kalp ruhun kalıbı, ruh da hayatın kalıbıdır” diye cevap vermiştir.

 

Kalbe gelen düşünceler 4 çeşittir. Biri nefsten, biri hakk’dan, biri şeytandan ve birisi de melektendir.