Adalet

Yüce tanrı adalet sahibidir. Adalet sahibi olanlar hiç aşıklara zulmederler mi?

Adalet sahibi birisine nimet verir, kumaş bağışlar da öbürünü hiç ateşe atar mı?

 

Yılan tutsam bile, yılanın dişlerini sökerim de onu zarara sokmam; başı ezilmekten kurtulur.

Çünkü o diş, onun can düşmanıdır; ben bu bilgiyle düşmanı bile dost ederim.

 

Aklı başında olan herkes bilir ki, dönen bir şeyi bir döndüren var.

 

Sevgi hayvanda azdır, bu da onun noksan yaratılışındandır.

Peygamber dedi ki: kadın, akıllara, gönül ehline adam-akıllı üst olur.

Bilgisizlerse kadınlara üst olurlar; çünkü onlar sert, pek kaba kişilerdir.

İncelik lutuf, sevgi azdır onlarda; çünkü yaratılışlarında hayvanlık üstündür.

Sevgi, acımak, insanlık huyudur; öfkeyle istekse, hayvanlık huyları.

Kadın. Tanrı ışığıdır, sevgili değil; kadın sanki yaratıcıdır; yaratılmış değil.